2017-03-26 Dostęp do zasobów DreamSpark (Microsoft)
Dodane przez sorand dnia 26 marca 2017 14:54:33

Dostęp do zasobów DreamSpark (Microsoft)

W odpowiedzi na prośby i zapytania tych z Państwa, którzy nie zdążyli uzyskać dostępu do zasobów DreamSpark firmy Microsoft w poprzednim semestrze uruchamiamy całą procedurę raz jeszcze.

Procedura uzyskania dostępu do zasobów DreamSpark (Microsoft) przez uczniów oraz nauczycieli biorących udział w Programie IT Szkoła.


- Indywidualna rejestracja w Programie IT Szkoła przez nauczycieli i uczniów. Uwaga: uczniowie w procesie rejestracji są zobowiązani dokonać „przypisania” do grupy/nauczyciela oraz wpisać nazwę szkoły

-Realizacja przez każdego ucznia, który chce uzyskać dostęp do zasobów DreamSpark, co najmniej pięciu kursów po 1 stycznia 2017 lub posiadanie zrealizowanych minimum 100 kursów od momentu zarejestrowania się w programie (realizacja kursu oznacza wykonanie testu do kursu z wynikiem pozytywnym i uzyskanie prawa do wystawienia certyfikatu za kurs) w terminie do 31 marca 2017 (indywidualny wykaz zrealizowanych kursów dostępny na stronie http://it-szkola.edu.pl/usr,zrealizowane).

- Uczniowie wyrażający chęć otrzymania dostępu do zasobów DreamSpark, zobowiązani są do wypełnienia formularza dostępnego na stronie: http://it-szkola.edu.pl/status
Uwaga: poprawne wypełnienie formularza (weryfikacja powyższych wymagań) skutkuje informacją ”Wniosek został zarejestrowany.”
Po nadaniu statusu w tym miejscu pojawią się informacje techniczne o dostępie do zasobów.

- W dniach 1 - 7 kwietnia według stanu na dzień 31 marca 2017 r., zostaną sporządzone listy uczniów, którzy będą spełniali warunki 2 i 3.

- Decyzją Rektora uczniom tym zostanie nadany od dnia 7 kwietnia 2016 status studenta Programu PSI WWSI w roku akademickim 2016/2017*.

*PSI WWSI - Przeduniwersyteckie Studia Informatyczne Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

- Na podstawie decyzji Rektora uczniowie/studenci Programu IT Szkoła przy użyciu loginów IT Szkoła uzyskają dostęp do zasobów DreamSpark.


UWAGA: Mając na uwadze doświadczenia z poprzednich lat prosimy Państwa aby do procedury uzyskania DreamSpark przystępowali tylko ci uczniowie, którzy rzeczywiście mają potrzebę korzystania z pakietu. W latach ubiegłych znaczna część kont wygenerowanych na potrzeby udostępnienia pakietu nigdy nie została aktywowana przez uczniów. Jeśli taka sytuacja będzie się powtarzała może to spowodować konieczność wprowadzenia ograniczeń dostępu do zasobów.

Zespół IT Szkoła