2018-03-03 Dostęp do programów Microsoft
Dodane przez sorand dnia 03 marca 2018 13:00:01
W odpowiedzi na prośby i zapytania tych z Państwa, którzy nie zdążyli uzyskać dostępu do zasobów Microsoft Imagine Premium (dawniej Dream Spark) firmy Microsoft w poprzednim semestrze uruchamiamy całą procedurę ponownie. Poniżej, przesyłamy informację na temat warunków uzyskania dostępu do zasobów. Dostęp będzie ważny do 30 września 2018. Mogą go uzyskać wyłącznie osoby posiadające aktualny status nauczyciela lub ucznia szkół zarejestrowanych w programie po spełnieniu poniższych warunków. Prosimy o realizację warunków dostępu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2018 do godz. 23.59.
Treść rozszerzona
Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na prośby i zapytania tych z Państwa, którzy nie zdążyli uzyskać dostępu do zasobów Microsoft Imagine Premium (dawniej Dream Spark) firmy Microsoft w poprzednim semestrze uruchamiamy całą procedurę ponownie. Poniżej, przesyłamy informację na temat warunków uzyskania dostępu do zasobów. Dostęp będzie ważny do 30 września 2018. Mogą go uzyskać wyłącznie osoby posiadające aktualny status nauczyciela lub ucznia szkół zarejestrowanych w programie po spełnieniu poniższych warunków. Prosimy o realizację warunków dostępu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2018 do godz. 23.59.

Procedura uzyskania dostępu do zasobów Microsoft Imagine Premium przez uczniów oraz nauczycieli biorących udział w Programie IT Szkoła.

1. Zarejestrowanie szkoły przez nauczyciela informatyki w Programie IT Szkoła (wykaz szkół zarejestrowanych w Programie jest dostępny na stronie http://it-szkola.edu.pl/slist)

2. Indywidualna rejestracja w Programie IT Szkoła przez nauczycieli i uczniów. Uwaga: uczniowie w procesie rejestracji są zobowiązani dokonać „przypisania” do grupy/nauczyciela oraz wpisać nazwę szkoły zgodną z wykazem jak w punkcie 1.

3. Realizacja przez każdego ucznia, który chce uzyskać dostęp do zasobów Microsoft Imagine Premium, co najmniej pięciu kursów po 1 stycznia 2018 lub posiadanie zrealizowanych minimum 131 kursów od momentu zarejestrowania się w programie (realizacja kursu oznacza wykonanie testu do kursu z wynikiem pozytywnym i uzyskanie prawa do wystawienia certyfikatu za kurs) w terminie do 20 marca 2018 r. (indywidualny wykaz zrealizowanych kursów dostępny na stronie http://it-szkola.edu.pl/usr,zrealizowane).

4. Uczniowie wyrażający chęć otrzymania dostępu do zasobów Microsoft Imagine Premium, zobowiązani są do wypełnienia formularza dostępnego na stronie: http://it-szkola.edu.pl/status
Uwaga: poprawne wypełnienie formularza (weryfikacja powyższych wymagań) skutkuje informacją ”Wniosek został zarejestrowany.”
Po nadaniu statusu w tym miejscu pojawią się informacje techniczne o dostępie do zasobów.

5. W dniach 21-27 marca według stanu na dzień 20 marca 2018 r., zostaną sporządzone listy uczniów, którzy będą spełniali warunki 2 i 3.

6. Decyzją Rektora uczniom tym zostanie nadany od dnia 27 marca 2018 status studenta Programu PSI WWSI w roku akademickim 2017/2018*.

*PSI WWSI - Przeduniwersyteckie Studia Informatyczne Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

7. Na podstawie decyzji Rektora uczniowie/studenci Programu IT Szkoła przy użyciu loginów IT Szkoła uzyskają dostęp do zasobów Microsoft Imagine Premium.

8. Nauczyciel informatyki uzyska dostęp do zasobów Microsoft Imagine Premium na podstawie rejestracji w systemie IT Szkoła i „przypisania” do swojej osoby uczniów, jako koordynator programu, gdy minimum 10-ciu przypisanych do niego uczniów oczekuje na nadanie statusu (Spełniają wymagania i potwierdzili to wnioskiem. Lista uczniów oczekujących na nadanie statusu dostępna jest pod adresem: http://it-szkola.edu.pl/status).

Zapytania prosimy kierować na adres kontakt@it-szkola.edu.pl

Zespół IT Szkoła