12 Sierpnia 2022 13:23:28


Nawigacja
· STRONA GŁÓWNA
· coś o mnie
· Linki
· Kontakt
· Galeria zdjęć
· Szukaj

SZKOLNE
· Regulamin Pracowni
· Algorytmika
· Budowa komputera
· Edytory tekstu
· Arkusze kalkulacyjne
· Pokazy multimedialne
· Grafika
· Programowanie
· Bazy danych
· Sieci komputerowe
· ZALICZENIE
· matura z informatyki
· it-szkoła
· Wycieczki
· Multimedia w praktyce
· TESTY on-line
· do poczytania
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Regulamin Pracowni bhp

Pobierz: Regulamin Szkolnej Pracowni Komputerowej
REGULAMIN SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

I Uwagi ogólne.

Pracownia informatyki jest przeznaczona tylko dla tej części uczniów, która obejmuje program nauczania przedmiotów ściśle związanych z wykorzystaniem stanowisk komputerowych, a także dla tych uczniów, którzy swoje zainteresowania chcą rozwijać w szkolnym kole komputerowym. Sprzęt komputerowy wymaga dużej troski ze strony wszystkich korzystających, w szczególności uczniów. Dla zapewnienia technicznej jakości sprzętu i tym samym zapewnienia ciągłości korzystania z pracowni informatyki, zobowiązuje się uczniów do ścisłego przestrzegania niniejszego regulaminu.

II Przebieg zajęć.

1.Uczniowie zajmują stałe, ustalone na pierwszych zajęciach miejsca.

2.Zajęcia głównie mają charakter laboratoryjny. Wymaga to, przy dużym stopniu indywidualizacji pracy, szczególnego porządku i zdyscyplinowania w czasie ich przebiegu.

3.Uczniowie mogą indywidualnie opuszczać pomieszczenie pracowni tylko za zgodą nauczyciela.

III Praca na stanowiskach komputerowych.

1. Wszystkie urządzenia włącza i wyłącza nauczyciel prowadzący zajęcia korzystając z ewentualnej pomocy wybranych uczniów, np.: dyżurnych.

2. Zabrania się samodzielnego dołączania i odłączania jakichkolwiek połączeń lub urządzeń. Wszelkie pamięci masowe typu USB lub inne, można podłączyć dopiero po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia.

3. W pracowni komputerowej zabronione jest spożywanie jakichkolwiek posiłków.

4. Wszelkie wątpliwości co do prawidłowości pracy systemu należy zgłaszać prowadzącemu zajęcia.

5. Wszelkie uruchomienia są za zgodą prowadzącego zajęcia.

6. Każde nawet najmniejsze szczególne nieumyślne uszkodzenie należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.

7. W przypadku wadliwej pracy komputera lub monitora należy urządzenie natychmiast wyłączyć i zawiadomić nauczyciela.

8. Gdy awarii ulegnie komputer, przekazany do użytkowania grupie uczniów, możliwa jest dalsza praca uczniów z danej grupy z innymi sąsiednimi grupami uczniowskimi.

9. W sytuacji, gdy w skutek awarii nie możliwa jest praca na innym komputerze, dane ćwiczenie może być zaliczone podczas kolejnych zajęć lub w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

IV Odpowiedzialność za pracę sprzętu.

1. Pracujący z danym komputerem zespół uczniowski i każdy uczeń indywidualnie przyjmuje odpowiedzialność za prawidłową pracę powierzonego mu komputera.

2. W przypadku stwierdzenia jego uszkodzenia w skutek nieprawidłowego użytkowania sprawca ponosi koszty naprawy.

3. Jeżeli istnieją wątpliwości uszkodzenia, wiążąca jest pisemna opinia przedstawiciela za naprawę sprzętu.

V. Sprawy porządkowe.

1. Każdy z uczniów pozostawia stanowisko pracy w należytym porządku i ładzie.

2. Po skończonych zajęciach uczniowie dyżurni pozostają w pracowni z prowadzącym zajęcia i wspólnie dokonują przeglądu sprawności sprzętu

WARTE UWAGI
Facebook
Wygenerowano w sekund: 0.01 5,528,874 Unikalnych wizyt